');

Veien videre!

Tenk nøye gjennom dagens og fremtidens behov og ønsker for hytta. Denne nettsiden er ment å gi inspirasjon til å kunne utforme "din" hytte - slik du vil ha den.
Gjennom samtaler, skisser og tegninger blir vi sammen enige om grunnlaget for et forpliktende tilbud - og forhåpentlig en kontrakt for arbeidet som skal gjøres.

Neste trinn er byggesøknaden. Vi kan ta oss av alt i forhold til de ulike aktørene som må involveres for å få hytta realisert.

Så snart byggetillatelse foreligger kan selve byggefasen starte. Etter ferdigstillelse gjennomføres en formell overtakelse, slik at hytta kan tas i bruk.

Vi stiller de nødvendige garantier (jfr, Bustadoppføringsloven) i hele prosessen og i tiden etterpå.

Tips en venn